Website Banner
     
   
 
 
วงจรชีวิต 
การป้องกัน 
ลักษณะการทำลาย
         
 
     
  ปลวก (Termite)
 
 
 
     
  วงจรชีวิต   การป้องกัน   ปลวก  เป็นแมลงตัวเล็กๆ ที่สร้างปัญหาใหญ่ให้กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปลวกมีการจัดระบบงานกันเป็นอย่างดีโดยตัวของมันเอง และแบ่งแยกหน้าที่กันทำงาน อย่างชัดเจน รังปลวกที่สร้างขึ้นมักอยู่ในที่ ที่มีแสงสว่างน้อยและมีความชื้นสูง 
อาหารของปลวกคือ เนื้อไม้หรือเซลลูโลส
 
  1.วงจรชีวิตของปลวก 
 
    
 
  ปลวกเป็นแมลงที่อยู่กันเป็นสังคมแบ่งแยกวรรณะและหน้าที่กันทำงานโดยอาจแบ่งได้ ดังนี้ 
 
  • ปลวกสืบพันธุ์ คือ ปลวกตัวผู้และตัวเมีย มีปีก มีเพศดังแมลงทั่วไปหรือที่เรียกว่า ราชาปลวกและ นางพญาปลวก มีหน้าที่ขยายพันธุ์ออกไข่เพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ 
• ปลวกงาน คือ ปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินและเนื้อไม้ที่มันกัดแทะมีหน้าที่สร้างรังและหาอาหารเลี้ยงปลวกวรรณะอื่น 
• ปลวกทหาร คือ ปลวกตัวเล็กไม่มีหัว มีขากรรไกรขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีเพศ ไม่มีตา มีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากศัตรูที่บุกรุกรัง
 
     
  2.การป้องกันปลวก
 
 
 
     
 
 
     
  อาคารบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยทุกที่ มีโอกาสถูกบรรดาปลวกเข้าทำลายได้ทุกขณะ   ดังนั้นวิธีหนึ่งซึ่งถือว่าดีที่สุดในการกำจัดปลวก คือ การใช้สารเคมี เพราะ สารเคมีที่เลือกใช้นั้นสามารถออกฤทธิ์ และคง ประสิทธิภาพได้เป็นระยะเวลานาน และไม่เกิดอันตรายต่อคน หรือสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้จะต้องได้รับการดูแลจากผู้ชำนาญงาน โดยเฉพาะ และสารเคมีที่ได้รับการยอมรับจาก อย. เท่านั้น  
     
  3.ลักษณะการทำลายของปลวก
 
 
 
  ปลวกเป็นแมลงที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการทำลายค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ซึ่งลักษณะการทำลายของปลวกแบ่งได้ดังนี้  
     
  1. ปลวกสร้างรังอาศัยใต้ดิน
 
  จะสร้างท่อหรืออุโมงค์ซึ่งทำด้วยดินจากท่อดังกล่าว ปลวกจะไต่ไปตามวัตถุผิวต่างๆได้ โดยเฉพาะ พื้นที่ที่มีผิวสัมผัสที่หยาบจะสามารถไปได้ดี แต่พื้นที่ที่มีผิวขัดมันลื่น ปลวกจะเดินเข้าไปค่อนข้างยาก ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งคือรอยแตก หรือช่องว่างจะเป็นทางเดินอย่างดีของปลวกเพราะเป็นที่มืดและลึกลงไปจากผิวสัมผัส  
     
  2. ปลวกสร้างรังอาศัยในเนื้อไม้
 
  โดยธรรมชาติของปลวกพวกนี้ จะอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยและที่ที่นิ่งไม่มีการสั่นสะเทือน เช่นตามโครงหลังคา ห้องเก็บของ เป็นต้น ปลวกจะเจาะรูเข้าไป และคว้านเข้าไปข้างในเป็นโพรงแต่ไม่กินที่ผิว การทำลายของปลวกจะสังเกตได้จากการถ่ายมูล ซึ่งมีลักษณะเป็นผงคล้ายขี้เลื่อย กองอยู่บนพื้นเป็นผงละเอียด การทดสอบไม้ที่สงสัยว่าโดนปลวกทำลาย ทำได้โดยการใช้ค้อนเคาะไม้บริเวณนั้นถ้ามีเสียงทึบก็แสดงว่า ยังไม่ถูกปลวกเข้าทำลาย แต่ถ้าท่อนใดเคาะแล้วมีเสียงดังกังวาน อันเนื่องจากข้างในเป็นโพรง ก็แสดงว่าถูกปลวกทำลายแล้ว ควรรีบกำจัดปลวกทันที  
     
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  หน้าแรก   กำจัดปลวกด้วย Xterm    วิธีกำจัดปลวก    ปลวก    มด    แมลงสาบ    หนู    ติดต่อเรา
 
       
 
 
  บริษัท  สยาม  เพสท์  เทค  จำกัด
เลขที่ 204/64 ซ.อนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทรศัพท์ 02-439-3099 อีเมล์ siampesttech@siampesttech.com

 
  Copyright © 2014 Siam Pest Tech, All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 518