Website Banner
     
   
 
  วิธีกำจัดปลวก
 
     
     
  Purge lll สเปรย์กำจัดยุง มด แมลง
 
     เป็นน้ำยากำจัดแมลงที่สกัดจากดอกไพเรทัม ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ สามารถกำจัด ยุง มด แมลงและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อย่างได้ผลแน่นอนโดยไม่มีอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยง ได้ประกาศนียบัตรรับรองจาก USDA EPA ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งองค์กรอาหารและยาแห่งประเทศไทย (อ.ย.)
 
     
  วิธีการใช้
 
     ให้ใช้กับเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติซึ่งควบคุมการทำงานให้ฉีดน้ำยาเพียง 15 ไมครอน ทุกๆ 15 นาที น้ำยาที่ถูกฉีดออกมา เมื่อถูกอากาศจะแตกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ในอากาศ และจะสลายหมดภายใน 12 นาที โดยไม่ทำให้มี สารตกค้าง น้ำยาจะทำงานได้ประสิทธภาพสมบูรณ์ เมื่อทำงานครบ 24 ชั่วโมง
 
     
 
 
  Fipronil 2.5% W/V กลไกการออกฤทธิ์
 
     เมื่อปลวกเดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ ฟิโปรนิล (ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าฟิโปรนิลอยู่) ปลวกจะได้รับสารเคมี ทั้งด้วยการสัมผัสและการกินปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณมาก ก็จะตายในทันที ส่วนปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณน้อย ปลวกจะยังไม่ตาย ปลวกจะหยุดการกินอาหาร และมีอาการอ่อนแอลง และติดเชื้อที่อยู่ในดิน เมื่อมันกลับมายังรัง มันจะส่งต่อสาร ฟิโปรนิลและตายในที่สุด ขณะเดียวกันเชื้อก็จะแพร่กระจายไปยังปลวกตัวอื่นๆในรัง ด้วยการป้อนอาหาร สัมผัส กิน ทำความสะอาดให้กันและกัน ลักษณะเช่นนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คล้ายปฏิกิริยาลูกโซ่ และในที่สุดจะทำให้ปลวกตายทั้งรัง  
     
  คุณสมบัติเด่น
 
      เป็นสารเคมีที่มีสารออกฤทธิ์จัดอยู่ในกลุ่ม เฟนนิลไพราโซล (phenylpyrazole) มีฤทธิ์ในการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง ไม่มีสารขับไล่แมลงทำให้ปลวกหรือแมลงเข้ามาสัมผัสสารออกฤทธิ์ได้โดยง่ายมีฤทธิ์ตกค้างในการจับเกาะอนุภาคของดินเป็นอย่างดี ทำให้ป้องกันปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ได้รับการทดสอบและรับรองผลจากกรมป่าไม้แล้วว่าได้ผลดีมากในการป้องกันและกำจัดปลวก
   • ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้อย่างปลอดภัย
   • สามารถใช้สำหรับป้องกันและกำจัด มด แมลง ที่อาศัยอยู่ในดิน
 


Nemesis เนเมซิส ระบบเหยื่อกำจัดปลวก
 
เนเมซิส (nemesis) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัย
สำหรับคุณและทุกคนในบ้านจึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวลจากการรุกรานของปลวกซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน
 
เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดปลวกเพื่อความมั่นใจและวางใจได้ว่า
บ้านของคุณจะปราศจากเจ้าปลวกร้ายและปลวกจะไม่กลับมารุกรานบ้านของคุณอีก
 
เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซิส (NEMESIS BAIT MATRIX) เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษเมื่อปลวกได้เข้ามากัดกิน
ไม้ภายในบ้าน เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซิส (NEMESIS BAIT MATRIX) สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีเนเมซิสแบบ
บนดิน (nemesis above-ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พบทางเดิน
หรือเข้าทำลายปลวก จากนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่ออย่างรวดเร็ว และจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นกิน
เช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่น ๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหยื่อนั้น มีผลต่อการเจริญ
เติบโต โดยสารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวก 
 
เนเมซิส (NEMESIS BAIT MATRIX) คือ Cholrfluazuron ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง
(Insect Growth Regulator : IGR) จะเป็นตัวหยุดไม่ให้ปลวกทำการผลิตหรือลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบด้วย "เนเมซิส (NEMESIS)"
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  หน้าแรก   กำจัดปลวกด้วย Xterm    วิธีกำจัดปลวก    ปลวก    มด    แมลงสาบ    หนู    ติดต่อเรา
 
       
 
 
  บริษัท  สยาม  เพสท์  เทค  จำกัด
เลขที่ 204/64 ซ.อนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทรศัพท์ 02-439-3099 อีเมล์ siampesttech@siampesttech.com

 
  Copyright © 2014 Siam Pest Tech, All Rights Reserved
 
     
Current Pageid = 517